Wij zijn erg blij dat je onze website bezoekt! "Maar is dat wel veilig?" is tegenwoordig een van de meest gestelde vragen. Daar kunnen we kort in zijn, dat is JA. Hieronder lees je welke persoonsgegevens we verzamelen, aan wie we ze doorgeven en wat wij er aan doen om ze zo veilig en zorgvuldig mogelijk te bewaren.

Heb je een vraag? Spreek ons aan via de chat. Heb je liever iemand aan de telefoon? Dan kun je ons bellen op 076 2600 207. Mocht je even wat minder tijd hebben of je vindt het gewoon fijner, dan stuur je gewoon een e-mailtje met je vraag naar [email protected].

Naam:Tim Broere handelend onder de naam 7day, ergowerken.nl en ergowerken
KvK-nummer:68656483
Adres:Zinkstraat 53a, 4823AC Breda
Website:https://wwww.ergowerken.nl/
E-mail:[email protected]
Telefoon:076 2600 207
Wij bij Ergowerken verwerken persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Wij verwerken jouw persoonsgegevens met inachtneming van en rekening houdend met de hiervoor geldende regels. In deze privacyverklaring lichten wij als verwerkingsverantwoordelijke toe hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Deze privacyverklaring is bedoeld voor:

 • Onze klanten;
 • Personen die fysiek ons bedrijf bezoeken en van wie persoonsgegevens worden genoteerd;
 • Ontvangers van onze nieuwsbrieven en e-mailberichten;
 • Mogelijke klanten met wie wij contact hebben of willen leggen;
 • Bezoekers van onze website;
 • Onze leveranciers;

Deze privacyverklaring is niet bedoeld voor onze medewerkers en personen die bij ons solliciteren.

Wij verwerken persoonsgegevens die je zelf aan ons hebt verstrekt, persoonsgegevens die zijn verkregen tijdens jouw bezoek aan onze website, en persoonsgegevens die wij hebben verkregen uit andere bronnen (bijvoorbeeld omdat deze op social media-platforms staan vermeld of uit openbare registers zijn verkregen).

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres, waarvan de laatste cijfers worden gemaskeerd om anonimiteit te waarborgen;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website te maken, in correspondentie en telefonisch;
 • Locatiegegevens;
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website;
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk);
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app;
 • Internetbrowser en apparaat type;
 • Bankrekeningnummer;

Wij hebben niet de intentie (persoons)gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er – zonder mogelijk vereiste ouderlijke toestemming – (persoons)gegevens over kinderen die jonger zijn dan 16 jaar worden verzameld.

Als je ervan overtuigd bent dat wij ten onrechte zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doelen en op de volgende grondslagen:

DOELGRONDSLAG
Om je op de hoogte te houden van informatie waarvan je hebt aangegeven die graag te ontvangen.Toestemming*
Om de opdracht die je ons hebt gegeven uit te voeren.Overeenkomst**

Je bent niet verplicht jouw persoonsgegevens aan ons op te geven, maar zonder die gegevens kunnen wij de opdracht die je ons hebt gegeven niet uitvoeren.
Om contact met je te houden als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.Overeenkomst**

Je bent niet verplicht jouw persoonsgegevens aan ons op te geven, maar zonder die gegevens kunnen wij de opdracht die je ons hebt gegeven niet uitvoeren.
Wij analyseren je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.Gerechtvaardigd belang****, namelijk ons commercieel belang.
Om fraude te voorkomen.Gerechtvaardigd belang****, namelijk het tegengaan van fraude.
Wij zenden persoonsgegevens binnen ons concern door voor interne administratieve doeleinden, waaronder de verwerking van persoonsgegevens van klanten.Gerechtvaardigd belang****, namelijk onze interne administratieve doeleinden.
Wij verwerken persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.Wettelijke verplichting****

Je bent niet verplicht jouw persoonsgegevens aan ons op te geven, maar zonder die gegevens - die wij verwerken op basis van wettelijke plicht - kunnen wij jouw bestelling niet accepteren.

* Toestemming

Je hebt toestemming gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden.


** Overeenkomst

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent, of om op jouw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.


*** Gerechtvaardigd belang

De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of van een derde, behalve wanneer jouw belangen of jouw grondrechten en fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan onze belangen.


**** Wettelijke verplichting

De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust.

Nee, wij beschikken niet over computerprogramma’s of -systemen die op basis van geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens besluiten nemen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Dat zijn besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ons) tussen zit.
Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:
Categorie persoonsgegevensBewaartermijnAanvang van bewaartermijnReden
Persoonsgegevens van klanten7 jaarOp 1 januari volgend op het jaar waarop de debiteurenadministratie zietArtikel 52 Algemene wet inzake Rijksbelastingen
Persoonsgegevens van leveranciers7 jaarOp 1 januari volgend op het jaar waarop de debiteurenadministratie zietArtikel 52 Algemene wet inzake Rijksbelastingen
Persoonsgegevens van potentiële klanten6 maanden, of totdat de potentiële klant kenbaar maak dat zijn persoonsgegevens moeten worden verwijderdDe dag van de verkrijging van de persoonsgegevens van de potentiële klant (waarvoor de betrokkene toestemming heeft gegeven)Gedurende korte periode verstrekken van gerichte informatie over aangeboden producten/diensten waarvoor de betrokkene toestemming heeft gegeven
Persoonsgegevens van fysieke bezoekers aan ergowerkenTotdat de klant het bedrijf verlaatDe dag van bezoekWe verzamelen geen informatie van bezoekers
Persoonsgegevens websitebezoekersTotdat de websitebezoeker kenbaar maakt dat zijn persoonsgegevens moeten worden verwijderdDe dag van de verkrijging van persoonsgegevens van de websitebezoekerRedelijke termijn om de websitebezoeker op maat gemaakte content en advertenties te kunnen aanbieden

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit verenigbaar is met het doel of de doelen waarvoor de gegevens zijn verzameld. Met bedrijven die jouw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven echter zelf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Het kan wellicht nodig zijn jouw persoonsgegevens door te geven aan partijen gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Als hiervan sprake is zullen wij jouw persoonsgegevens uitsluitend doorgegeven aan partijen buiten de EER als gewaarborgd is dat de beveiliging van de gegevens minimaal gelijkwaardig is aan de beveiliging die wij hanteren.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken technische, functionele en tracking cookies.

De technische en functionele cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt jezelf afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Ook kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Op onze website worden ook cookies geplaatst door derden, waaronder adverteerders en/of sociale media-bedrijven.

Hieronder een overzicht van de op onze website geplaatste cookies:

Cookie:__zlcmid
Naam:Zendesk (voorheen Zopim) chatservice
Functie:Het mogelijk maken om te chatten
Bewaartermijn:18 maanden
Cookie:_ga, _gid, _gat
Naam:Google Analytics
Functie:Het meten van website statistieken
Bewaartermijn:30 maanden, 24 uur, 10 minuten
Cookie:ga_UA38869837-1
Naam:Google Adwords
Functie:Het meten van conversies
Bewaartermijn:3 maanden
Cookie:_jsuid, _referrr_og
Naam:Roxr Software (Clicky)
Functie:Het meten van websitegebruik en -statistieken
Bewaartermijn:20 jaar, 3 maanden
Cookie:_sp_id, _sp_ses
Naam:Snowplow
Functie:Het meten van websitegebruik en statistieken
Bewaartermijn:maximaal 2 jaar
Cookie:_uetsid
Naam:Bing
Functie:Het meten van websitegebruik ten behoeve van advertenties getoond op Bing
Bewaartermijn:maximaal 24 uur
Cookie:YSC, PREF, GPS, VISITOR_INFO1_LIVE
Naam:Youtube.com
Functie:Cookies die worden geplaatst door youtube voor het verzamelen van bezoekersinformatie en aangepaste voorkeursinstellingen
Bewaartermijn:maximaal 24 uur

Wij nemen de bescherming van jouw persoonsgegevens zeer serieus en wij spannen ons maximaal in om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zo goed als mogelijk tegen te gaan.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op door te e-mailen naar [email protected] of te bellen met 076 2600 207.

Je hebt op basis van de privacyregelgeving (onder voorwaarden) het recht om:

 • Jouw gegevens in te zien;
 • Jouw gegevens te (laten) corrigeren;
 • Jouw gegevens te (laten) verwijderen;
 • Jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken (dit betekent niet dat de persoonsgegevens die zijn verwerkt voorafgaand aan de intrekking niet langer geldig zijn verwerkt);
 • Bezwaar te maken tegen onze verwerking van jouw gegevens;
 • Onze verwerking van jouw gegevens te beperken;
 • Jouw gegevens door ons in een computerbestand naar jou of een door jou aan te wijzen derde te sturen (het recht op gegevensoverdraagbaarheid).

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, beperking, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat een verzoek daadwerkelijk door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) met het verzoek mee te sturen. Maak in de kopie je pasfoto, MRZ (‘Machine Readable Zone’, de strook met nummers onderaan het identiteitsbewijs), documentnummer en BSN zwart. We reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek.


Als je onverhoopt klachten zou hebben over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan, dan kun je contact met ons opnemen door te e-mailen naar [email protected] of te bellen met 076 2600 207. Wij helpen je graag met het vinden van een oplossing. Als wij er niet in zouden slagen een oplossing te vinden, dan heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor vragen en/of opmerkingen over onze verwerking van jouw persoonsgegevens kun je altijd contact met ons opnemen door te e-mailen naar [email protected] of te bellen met 076 2600 207.

Deze versie van de privacyverklaring is van 25-05-2018