Respect voor jouw gegevens en vertrouwelijkheid

Ergowerken respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met dit privacy Statement. Dit privacy statement is alleen van toepassing op onze internetsite en niet op websites van derden die door middel van links met www.ergowerken.nl zijn verbonden.

Je kan je persoonlijke gegevens bij ons laten wijzigen op basis van het correctierecht. Het is mogelijk om te achterhalen welke persoonlijke gegevens bij ons bekend zijn en waar ze precies voor gebruikt worden. Onvolledige of onjuiste informatie kan op deze manier worden hersteld of verwijderd. Het is mogelijk je te beroepen op het recht van verzet. Dit houdt in dat je als betrokkene of gemachtigde een verzoek kan doen tot beëindiging van de gegevensverwerking. Je dient dit te doen door een brief voorzien van een kopie van een geldig legitimatiebewijs te sturen naar onze klantenservice.
 

Gebruik en beveiliging
Wij gebruiken jouw gegevens om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en het verkoopproces zo goed mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens alleen gebruiken met jouw toestemming. Ergowerken zal jouw persoonlijke gegevens niet verkopen en zal deze uitsluitend aan anderen ter beschikking stellen die betrokken zijn bij het uitvoeren van jouw bestelling. Onze medewerkers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Ergowerken draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van hun bestanden waarin persoons- en verkeersgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor bevoegde personen en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.
 

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door jouw browser worden opgeslagen op je computer. Ergowerken gebruikt cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies maken het voor ons mogelijk om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Door onze website te bezoeken ga je hiermee akkoord. Ook hier gaan wij zorgvuldig en vertrouwelijk mee om. Je kunt je browser zo instellen dat je tijdens het winkelen bij Ergowerken geen cookies ontvangt.


Google diensten
Om onze website te verbeteren en jou een nog fijnere shopbeleving te geven maken wij gebruik van verchillende Google diensten, zoals Analytics en Conversie Tracking. Hiermee komen wij te weten waar onze bezoekers naar op zoek zijn, zodat we informatie en producten sneller kunnen aanbieden. Let op: wij en ook Google ontvangen geen persoonlijke gegevens door gebruik te maken van deze tools.
 

Informatie Wet Bescherming Persoonsgegevens en contact
Voor algemene informatie over de Wet Bescherming Persoonsgegevens en het aanvragen van een brochure kun je terecht bij de Infolijn van rijksoverheid, of via www.rijksoverheid.nl alwaar de meeste informatie in PDF formaat te verkrijgen is.
 

Ergowerken mag en kan wijzigingen aanbrengen in dit privacy statement. Het is daarom aan te raden dit privacy statement geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Als je nog vragen mocht hebben over het Privacy Statement van Ergowerken.nl, dan kun je contact met ons opnemen. Dit kan door een e-mail te sturen naar klantenservice@ergowerken.nl of via het contactformulier op www.ergowerken.nl